Izolujeme lodžie, balkony a terasy

8-2-1.jpg

Účinnou ochranu vůči prosakování vody do stavebních konstrukcí při realizaci nebo rekonstrukci venkovních teras, lodžií a balkónů vytvoříte nanesením vrstvy vysoce kvalitní SOUDAL Dvousložkové hydroizolační stěrky.PŘÍPRAVA PODKLADU:

Před vlastní aplikací stěrky upravte podklad tak, aby byl rovný, čistý a dostatečně soudržný. V případě nutnosti vyrovnání nerovností použijte
SOUDAL Rychletuhnoucí opravnou maltu. Vyrovnávaná místa doporučujeme předem ošetřit SOUDAL Adhezním můstkem. Savé podklady předem napenetrujte SOUDAL Akrylátovou penetrací nebo Soudakrat stavební disperzí.

PRACOVNÍ POSTUP:
Smíchejte obě složky v daném poměru a množství odpovídající jedné vrstvě ošetřované plochy podle návodu k použití. Naneste první vrstvu nejlépe štětkou nebo válečkem (1). Ihned po nanesení ještě do nezaschlé první vrstvy vložte do rohů
a koutů SOUDAL Těsnicí pás (2).

První vrstvu nechte částečně zaschnout, mezitím si připravte potřebné množství hmoty pro nanesení druhé vrstvy. Druhou vrstvu nanášejte válečkem, štětcem nebo ocelovým hladítkem (3). Pracujte v rozmezí teplot od +5°C do +25°C.

Po 24 hodinách můžete lepit obklady a dlažby. Pro lepení obkladů a dlažeb doporučujeme použít ihned použitelné SOUDAL Lepidlo na obkládačky 24A nebo cementové flexibilní stavební lepidlo SOUDAL PROFI-FLEX.

8-2-1.jpg
8-2-2.jpg
8-2-3.jpg

Komentáře Přidat komentář

Potřebujete poradit?

Zvolte oblast použití