Montujeme rám okna

1-1-3.jpg

Okenní rám vyrovnejte do roviny a mechanicky ukotvěte dle předpisu výrobce(1). Povrch montážního otvoru očistěte od prachu a případných nesoudržných částí.

Spáru navlhčete rozprašovačem (2). Montážní pěnu důkladně protřepejte a vyplňte připojovací spáru pěnou (3) z 1/3 jejího objemu v případě, že pracujete s trubičkovým aplikátorem, ze 2/3 pokud používáte pistolovou pěnu.

Při vyplňování svislých spár pracujte zdola nahoru. Po vyplnění celého obvodu kolem okna znovu spáru i povrch pěny navlhčete.
 
Pracujte při teplotě do +30°C. Pokud je teplota okolí nižší než +10°C, doporučujeme láhev s pěnou vytemperovat na +20°C např. ponořením do vodní lázně (max. +50°C), nebo skladováním při pokojové teplotě. 

Po úplném vytvrzení za 1-4hod. podle typu pěny ořízněte přebytečnou pěnu nožem(4), případně doplňte nevyplněné dutiny a otvory po vyjmutých pomocných montážních prvků (klíny, podložky). Pro správnou tepelně izolační vlastnost spáry je nutné její dokonalé vyplnění po celém obvodu.

1-1-1.jpg
1-1-2.jpg
1-1-3.jpg
1-1-4.jpg

Komentáře Přidat komentář

Potřebujete poradit?

Zvolte oblast použití