Tmelíme spáry odlišných materiálů

4-3-3.jpg

Spáry rozdílných stavebních materiálů doporučujeme vždy řešit jako dilatační spáru. Podmínkami pro správnou funkčnost takové spáry je její dostatečná šíře tak, aby vzájemné pohyby spojovaných materiálů nebyly větší než 25% šíře spáry.


Hloubku spáry vymezte na ½ její šířky. Nesoudržné a savé podklady ošetřete primerem dle doporučení k danému tmelu. Dno spáry vymezte nepřilnavým materiálem např. SOUDAL Těsnicí tmelařskou šňůrou.
V případě koutové spáry postupujte stejným způsobem. Materiály by neměly k sobě těsně doléhat, aby byly splněny podmínky pro vytvoření dilatace. Prostor mezi materiály vyplňte SOUDAL Těsnicí šňůrou (1).

Povrch očistěte od prachu a jiných nečistot. Okraje spáry vždy vymezte oblepením papírovou maskovací páskou (2). Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry a naneste tmel tak, aby vyplnil celou spáru (3) až k okrajům vymezeným maskovací páskou.

Přebytečný tmel setřete Tmelařskou stěrkou, neprodleně odstraňte maskovací pásku a uhlaďte povrch prstem a mýdlovou vodou do finálního vzhledu (4).

4-3-1.jpg
4-3-2.jpg
4-3-3.jpg
4-3-4.jpg

Komentáře Přidat komentář

Potřebujete poradit?

Zvolte oblast použití