Tmelíme a utěsňujeme venkovní spáry

uvodni01.jpg

Popraskané spáry a trhliny v omítce a na střeše najdeme snad na každém domě či chalupě.

Řadu běžných vad si zvládne opravit téměř každý z nás. Stačí jen dodržet správný pracovní postup a zorientovat se v nabídce vhodných produktů. 


Výběr správného produktu pro danou opravu závisí na 

o   typu a stavu tmelených podkladů, 
o   stupni jejich následného zatížení povětrnostními vlivy,  
o   požadované životnosti opravovaného místa. 

Které základní typy oprav lze provést tmelením a spárováním? 

Spáry kolem rámů oken, dveří, parapetů…

Na opravu těchto spár jsou nejvhodnější pružné nebo pružně plastické tmely. Spáry kolem plastových nebo dřevěných oken běžných velikostí nejlépe utěsníme přetíratelným silikonizovaným IZOLAČNÍM TMELEM. Na velmi namáhané spoje, jako jsou spáry kolem rámů velkých oken (např. hliníkových rámů výloh, plastových rámů zimních zahrad), je vhodný tmel na bázi MS polymerů FIX ALL, který vytváří velmi odolný trvale pružný spoj.

Pro zatmelení netěsných oken, kterými proniká venkovní vzduch do objektu, jsou vhodné silikonové tmely, např. UNIVERZÁLNÍ SILIKON. Je ideální pro spoje nesavých materiálů a hladkých povrchů (např. sklo, hliník, lakované dřevo a kovy).  Po vytvrzení vytvoří trvale pružnou hmotu odolnou proti povětrnostním vlivům.

Jak na to?
Povrch spáry očistíme od prachu a nesoudržných částí. V případě, že je hloubka spáry větší než její šířka, vymezíme hloubku spáry nepřilnavým materiálem (těsnící tmelařskou šňůrou). Aplikační špičku odřízneme podle šířky spáry. Aplikační pistolí naneseme přiměřené množství tmelu. Povrch ihned uhladíme prstem namočeným v mýdlové vodě. Okolí spáry předem oblepíme maskovací páskou, abychom zabránili znečištění okrajů spáry. Pásku sejmeme bezprostředně po uhlazení povrchu tmelu.

01.jpg

Praskliny vzniklé důsledkem stavební deformace …

Praskliny a trhliny na fasádách starších domů a chalup jsou běžné. Nejčastější příčinou jejich vzniku jsou nepostřehnutelné deformace celé stavby. Většinu trhlin lze však bez problémů vyplnit vhodným tmelem.

Jak na to?
Nejprve prasklinu ve zdi pečlivě vyčistíme.  Spáru zbavíme prachu, zvětralých a uvolněných částic. Do praskliny vytlačíme aplikační pistolí přiměřené množství KONSTRUKČNÍHO TMELU 25D a uhladíme její povrch stěrkou nebo prstem namočeným v mýdlové vodě. V případě, že je prasklina širší než cca 1 cm, vyplníme prasklinu nejprve polyuretanovou montážní pěnou, např. INSTALAČNÍ PĚNOU. Přebytečnou pěnu po jejím vytvrzení odstraníme. Takto připravený podklad trhliny přetmelíme KONSTRUKČNÍM TMELEM 25D. Pro úpravu spár s požadavkem na strukturovaný (hrubý) povrch použijte ŠTUKOVÝ TMEL.

Pochozí spáry podléhající velké provozní zátěži…

Jak na spáry či trhliny jako jsou spáry na terasách či balkonech, které jsou vystaveny velké provozní zátěži? K utěsnění venkovních spár, u kterých je předpoklad velkého namáhání dilatačními pohyby, působením vody a povětrnostních vlivů, je zapotřebí vybrat tmel, který obstojí v těchto náročných podmínkách. Pro pochozí přechodové spoje použijeme  KONSTRUKČNÍ TMEL 25D, který má výbornou přilnavost k většině materiálů a vytváří trvale pružnou houževnatou hmotu.

Jak na to?
Povrch tmelených ploch důkladně očistíme od prachu, nečistot a nesoudržných částic (nejlépe vysajeme vysavačem).  Rozměry spáry vymezíme vložením nepřilnavé tmelařské těsnící šňůry na dno spáry tak, aby její hloubka byla větší než polovina její šířky, ne však větší než její šířka. Okraje spáry oblepíme papírovou maskovací páskou a naneseme přiměřené množství tmelu. Přebytečný tmel setřeme TMELAŘSKOU STĚRKOU a povrch ihned uhladíme prstem namočeným v mýdlové vodě.

02.jpg

Vzhůru na střechu…

Tvoří se vám vlhké mapy na stropě? Zatéká vám voda do objektu skrz děravou střechu? Pak sáhněte po speciálních tmelech, které jsou určené pro opravy střech a utěsňování prosakujících míst hrubé stavby. Tyto tmely odolávají povětrnostním vlivům, je možné je použít na vyplnění spár v betonu, dřevu, cihlách, ale i na zatmelení spár v klempířských lemech kolem komínů.
Nejrozšířenější jsou tzv. butylenové tmely, mezi které řadíme např. STAVBAŘSKÝ TMEL. Tyto tmely jsou určené
pro spáry s minimální dilatací. Pro těsnění a opravy asfaltových střešních krytin jsou vhodné tzv. bitumenové tmely jako např. STŘEŠNÍ TMEL. Bitumenové tmely je možné použít pro spáry až s 10% dilatací a nanášení je možné
i za vlhka.
Zjistíte-li, že vám během deště protéká voda do podkroví, nemusíte čekat na pěkné počasí. Můžete zasáhnout ihned
a aplikovat AQUAFIX
V těchto případech je nutné nanést do spáry dostatečné množství tmelu, aby ho případná tekoucí voda ihned nevymyla. Za prudkého deště raději spáru s čerstvě naneseným tmelem zakryjte. Tmel v průběhu nanášení vtlačujte špachtlí nebo stěrkou co nejvíce do spáry, aby byla zaručena potřebná přilnavost, která je mírně snížená kvůli mokrému povrchu.
Po nějaké době spáru zkontrolujte a v případě potřeby tmel doplňte. Komínové prostupy utěsníte pomocí 
STŘEŠNÍHO TMELU
.

Jak na to?
Do mezery vtlačíme tmel, a to s mírným přebytkem, aby se netvořily dutiny. Poté jej stáhněte za pomocí 
TMELAŘSKÉ STĚRKY, kterou držte v úhlu  45° tak, abyste přejížděním přes spáru nejen stáhli přebytečný tmel,
ale současně ho do spáry zatlačili. Tím zajistíte jeho dostatečné přilnutí k materiálu spáry.

okapy.jpg

Okapy, parapety, svody…

V případě pružného lepení, jako je oplechování, lepení okapů, svodů,  parapetů a dalších míst, které vyžadují  trvale funkční a pevné spoje, použijte KLEMPÍŘSKÝ TMEL.

Jak na to?
Povrch musí být suchý, čistý, bez prachu a mastnoty. Naneseme dostatečné množství KLEMPÍŘSKÉHO TMELU. Lepené části je nutno spojit dříve, než se začne na povrchu tmelu tvořit slupka. Spojené části zafixujeme, ale příliš nestlačujeme, aby nedošlo k vytlačení tmelu. Tloušťka tmelu ve spoji by měla být 1 až 2 mm.

04.jpg

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

3-1-3.jpg

Pro utěsnění venkovních spár kolem oken a dveří použijte vhodný pružný nebo pružně plastický tmel.

Spáry kolem plastových nebo dřevěných oken běžných velikostí utěsníte přetíratelným silikonizovaným tmelem SOUDAL Izolační tmel.

3-2-2.jpg

K utěsnění venkovních spár, u kterých je předpoklad velkého namáhání jak dilatačními pohyby, tak působením vody a povětrnostních vlivů, je třeba vybrat tmel, který bude splňovat tyto náročné požadavky. 
Pro pochozí přechodový spoj mezi dlažbou terasy nebo balkónu použijte SOUDAL Konstrukční tmel 25D.

3-3-1.jpg

Pro zatmelení netěsných oken nebo jiných částí automobilů, karavanů (1) apod. je vhodný trvale pružný a všestranně použitelný silikonový tmel. SOUDAL Univerzální silikon je ideální pro spoje nesavých materiálů a hladkých povrchů.
Po vytvrzení vytvoří trvale pružnou hmotu, odolnou proti povětrnostním vlivům.

Související odkazy

Tmelíme a utěsňujeme venkovní spáry - PR iReceptář.cz

Komentáře Přidat komentář

Potřebujete poradit?

Zvolte oblast použití