PU školení

Bezpečné používání výrobků s obsahem diisokyanátů vyšším než 0,1% hm.

Výrobky jsou na obalu viditelně označeny:
Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.

Od 24. srpna 2023 má zaměstnavatel povinnost zajistit, aby všichni průmysloví nebo profesionální uživatelé před použitím látky nebo směsi úspěšně absolvovali odbornou přípravu o bezpečném používání diisokyanátů.
Dodavatelé uvedených produktů, by měli informovat koncové zpracovatele o povinnosti proškolení pracovníků, kteří při práci přicházejí s uvedenými výrobky do styku.
Pro účely této položky se pojmem „průmysloví a profesionální uživatelé“ rozumí jakýkoli pracovník či osoba samostatně výdělečně činná manipulující s diisokyanáty samostatně, jakožto složkami jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití nebo dohlížející na tyto úkoly.
Nařízení se vztahuje na polyuretanové produkty Soudal:
Montážní a lepicí pěny (Soudafoam, Flexifoam, Soudatherm, Soudabond, Etics, Roof, Peri Bond)
Polyuretanová lepidla (Purocol, Konstrukční lepidlo 60A, PU lepidlo 66A, 40P, 45P, PU Construct)
Tmely: Klempířský tmel, Konstrukční tmel, Soudaflex, Carbond
 
PU školení SOUDAL:
https://pu-training.com/9900000-cz/

Školicí platforma pro bezpečné používání Diisokynátů:
https://www.safeusediisocyanates.eu/cs/


Potřebujete poradit?

Zvolte oblast použití


Novinky

Soudafoam SMX.JPG
Montážní pěny SOUDAFOAM SMX jsou bez obsahu izokyanátu! Neobsahují žádné látky nebezpečné pro...
SOUDAL_PF_2024-1.jpg
Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2024 Vám přejeme hodně...
CZ_BSB_seal_2023.png
Je nám ctí Vám oznámit, že SOUDAL již po sedmé získal ocenění „Czech Business Superbrands 2023“...