Pěny, tmely, lepidla - stavební chemie, na kterou se můžete spolehnout.

Tmelíme_spáry_odlišných_materiálů_3 Oprava a renovace spár | SOUDAL

Tmelíme spáry odlišných materiálů

Spáry rozdílných stavebních materiálů doporučujeme vždy řešit jako dilatační spáru. Podmínkami pro správnou funkčnost takové spáry je její dostatečná šíře tak, aby vzájemné pohyby spojovaných materiálů nebyly větší než 25% šíře spáry.

Tmelíme_spáry_kolem_van_a_umyvadel_2 Oprava a renovace spár | SOUDAL

Tmelíme spáry kolem van a umyvadel

Vyberte vhodný tmel dle podkladu. Velmi důležité pro dlouhodobou životnost spáry je správné vymezení jejích parametrů. V případě spárování sanitární keramiky doporučujeme dodržet minimální šířku naneseného tmelu 5-10mm a zajištění nepřilnavého dna spáry např. Těsnicí šňůrou.

Opravujeme_koutové_spáry_a_praskliny_2 Oprava a renovace spár | SOUDAL

Opravujeme koutové spáry a praskliny

Aby koutová spára nebo prasklina byla kvalitně ošetřena, je nutno dobře připravit podklad a dodržet potřebné parametry pro správné vytmelení spáry, kde je předpoklad drobného pohybu.

Obnovujeme_spáry_a_odstraňujeme_starý_tmel_4 Oprava a renovace spár | SOUDAL

Obnovujeme spáry a odstraňujeme starý tmel

V případě potřeby obnovy poškozené spáry (1) odstraňte maximální možné množství tmelu vyřezáním např. montážním nožem.

Při obnově koutových spár doporučujeme použít speciální Vyřezávač tmelu (2).

Tmelíme_a_utěsňujeme_sklo_automobily_a_karavany_1jpg Oprava a renovace spár | SOUDAL

Tmelíme a utěsňujeme sklo, automobily a karavany

Pro zatmelení netěsných oken nebo jiných částí automobilů, karavanů apod. je vhodný trvale pružný a všestranně použitelný silikonový tmel. SOUDAL Univerzální silikon je ideální pro spoje nesavých materiálů a hladkých povrchů.
Po vytvrzení vytvoří trvale pružnou hmotu, odolnou proti povětrnostním vlivům.

Tmelíme_a_utěsňujeme_spáry_na_terasách_a_balkónech_2 Oprava a renovace spár | SOUDAL

Tmelíme a utěsňujeme spáry na terasách a balkónech

K utěsnění venkovních spár, u kterých je předpoklad velkého namáhání jak dilatačními pohyby, tak působením vody a povětrnostních vlivů, je třeba vybrat tmel, který bude splňovat tyto náročné požadavky. 
Pro pochozí přechodový spoj mezi dlažbou terasy nebo balkónu použijte SOUDAL Konstrukční tmel 25D.

 

Tmelíme_a_utěsňujeme_venkovní_spáry_kolem_oken_3 Oprava a renovace spár | SOUDAL

Tmelíme a utěsňujeme venkovní spáry kolem oken

Pro utěsnění venkovních spár kolem oken a dveří použijte vhodný pružný nebo pružně plastický tmel.

Spáry kolem plastových nebo dřevěných oken běžných velikostí utěsníte přetíratelným silikonizovaným tmelem SOUDAL Izolační tmel.