Pěny, tmely, lepidla - stavební chemie, na kterou se můžete spolehnout.


Izolujeme bazény, nádrže, jímky

Vodotěsnou vrstvu v bazénech, nádržích, jímkách nebo na velkých venkovních plochách vytvoříte nejlépe použitím SOUDAL Hydroizolační stěrky 1K (1).


PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být rovný, suchý, čistý bez prachu a mastnoty, hrany a kouty musí být zaobleny fabiony o poloměru min. 4cm, (nebo je nutno použít SOUDAL Těsnicí pás včetně doplňkových prvků - rohy, kouty, průchody).

Pro tvorbu fabionů a vyrovnání případných nerovností použijte SOUDAL Rychletuhnoucí opravnou maltu (2). Na zvýšení její přilnavosti použijte SOUDAL Adhezní můstek. Savé podklady předem napenetrujte SOUDAL Akrylátovou penetrací nebo Soudakrat stavební disperzí.

PRACOVNÍ POSTUP:
Připravenou směs smíchejte s vodou v poměru dle návodu k použití. První vrstvu nanášejte nejlépe štětkou nebo válečkem. Pokud použijete SOUDAL Těsnicí pás, vložte jej ihned do ještě nezaschlé první vrstvy.

Po částečném zaschnutí první vrstvy aplikujte druhou, případně třetí vrstvu válečkem, štětcem nebo ocelovým hladítkem. Pracujte v rozmezí teplot od +5°C do +25°C.

Po 24 hodinách můžete lepit obklady a dlažby. Pro lepení obkladů a dlažeb doporučujeme použít  cementové flexibilní stavební lepidlo SOUDAL PROFI FLEX (3).

obrázek článku 52:112:0

obrázek článku 52:112:1

obrázek článku 52:112:2

 
 
 
ADHEZNI_MUSTEK_5KG_VIZ Izolujeme bazény, nádrže, jímky

Speciální podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti hydroizolačních a vyrovnávacích hmot k problem...

AKRYLATOVA_PENETRACE_1L_VIZ_1401 Izolujeme bazény, nádrže, jímky

Speciální systémový penetrační nátěr určený pro zvýšení soudržnosti podkladu, omezení a sjednocen...

HYDROIZOLACNI_STERKA_1K_VIZ_1402 Izolujeme bazény, nádrže, jímky

Pružná hydroizolační hmota pro tvorbu vodotěsné vrstvy dle ČSN EN 14891. Vytváří souvislou hydroizolační bariéru. Má velmi dobrou přídržnost k podkladu a dlouhodobě chrání stavební konstrukce před průnikem vody.

PROFI_FLEX_25KG_VIZ_1503 Izolujeme bazény, nádrže, jímky

Mrazuvzdorné cementové lepidlo pro profesionální lepení obkladu a dlažeb vystavených zvýšenému na...

SOUDAKRAT_STAVEBNI_DISPERZE_5L_VIZ_1702 Izolujeme bazény, nádrže, jímky

Vysoce kvalitní přísada určena pro zlepšení vlastností betonů, omítek a ostatních cementových a v...

TEKUTA_LEPENKA_2K_VIZ Izolujeme bazény, nádrže, jímky

Tekutá lepenka 2K je dvousložková stěrková hmota pro tvorbu hydroizolačních vrstev. Zabraňuje pro...

TESNICI_PAS_12CM_PERSP_VIZ_19075 Izolujeme bazény, nádrže, jímky

Ke zpevnění nátěrových hydroizolačních stěrek v místech možných dilatačních pohybů spár a kolem p...